Ga naar zoekveld

Kijk om je heen

Kijk om je heen wat kan de wereld mooi zijn Kijk om je heen en zie met verwondering Kijk om je heen er is zo veel dat blij maakt waardoor ons hart van pure blijdschap zingt Dank aan u, die alles hebt geschapen Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt Alles wat wij delen is een zegen Een groot godsgeschenk Kijk wat bloeit Kijk naar al de vruchten Kijk naar de regen en zie de zonneschijn Kijk naar de zee Zie de rivieren stromen En zie hoe fraai de wijde velden zijn Dank aan u, die alles hebt geschapen Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt Alles wat wij delen is een zegen Een groot godsgeschenk Kijk naar de sneeuw en zie hoe alles groen wordt of hoe een rijke oogst wordt ingehaald Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren want onze tijden zijn door God bepaald Dank aan u, die alles hebt geschapen Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt Alles wat wij delen is een zegen Een groot godsgeschenk Heel dit geschenk laat ons van harte leven Spreekt van een Vader en zegt zijn liefde uit Wie laten wij in al die schatten delen Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit Dank aan u, die alles hebt geschapen Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt Alles wat wij delen is een zegen Een groot godsgeschenk Een groot godsgeschenk