Ga naar zoekveld

Kijk vooruit

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg, stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt. Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog, lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog. Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom, ogen naar de toekomst, naar Gods horizon. Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom, ogen naar de toekomst, naar Gods horizon. Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen, stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee. Ga op weg naar morgen, samen hand in hand, opend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land. Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom, ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.