Ga naar zoekveld

Kom Heil'ge Geest, Gij vogel Gods

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht. Verschijn, Lichtengel, in de nacht, van onze geest, verward en trots. Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U, kom, wees aanwezig in het woord, wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu. O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd, Gij immers, eeuwig ondoorgrond, legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.