Ga naar zoekveld

Kom, Heil'ge Geest

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht. Verschijn, Lichtengel, in de nacht, van onze geest, verward en trots. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen, zo leeg en woest, zo dood, als toen, Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, geen leven, dan waar Gij het wekt, in een gemis dat naar U schreit. Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U, kom, wees aanwezig in het woord; wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu. O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd, Gij immers, eeuwig ondoorgrond, legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.