Ga naar zoekveld

Kom tot uw Heiland

Kom tot uw Heiland, toef langer niet. Kom nu tot Hem, die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon, als zij vergaad’ren rondom de troon, daar waar de eng’len staan. Wil toch bedenken: Hij is nabij, volg dan zijn stem, ook u maakt Hij vrij. Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: Kom tot Mij, zondaars kom. Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon, als zij vergaad’ren rondom de troon, daar waar de eng’len staan.