Ga naar zoekveld

Kom, zo langverwachte Heiland

Kom, zo langverwachte Heiland, die uit alle nood bevrijdt. Doe ons hier de vrede vinden, rust in U, te allen tijd. Isrels sterkte en vertrouwen, troost, tot in de diepste smart. Liefste wens van alle volken, vreugde voor 't verlangend hart. Om ons weer tot God te brengen, werd Gij mens, aan ons gelijk. Liefde die bij ons wil wonen, sticht in ons Uw Koninkrijk. Laat uw Geest in ons de kracht zijn, tot aanbidding, dienstbetoon, volgend U door kruis en sterven, naar Uw glorierijke troon.