Ga naar zoekveld

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden die Koning De hemelse eng'len riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden die Koning O Kind, ons geboren liggend in de kribbe neem onze liefde in genade aan U, die ons liefhebt U behoort ons harte Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden die Koning Wij prijzen U voor eeuwig Wij prijzen U voor eeuwig Wij prijzen U voor eeuwig o Koning