Ga naar zoekveld

Komt kinderen niet dralen

Komt, kinderen, niet dralen, want de avond is nabij. Wij zouden licht verdwalen, in deze woestenij. Komt, vatten wij dan moed, naar de eeuwigheid te streven, van kracht tot kracht te leven. In 't eind is alles goed. Wij moesten het maar wagen, 't is wel het wagen waard, om niets meer mee te dragen, dat onze ziel bezwaart. De wereld is te klein! Komt, gaat met Jezus mede, in alle eeuwigheden! Het moet toch Jezus zijn!