Ga naar zoekveld

Komt, kinderen, niet dralen

Komt, kinderen, niet dralen want d’avond is nabij Wij zouden licht verdwalen in deze woestenij Komt, vatten wij dan moed naar de eeuwigheid te streven, van kracht tot kracht te leven. in 't eind is alles goed Wij moesten het maar wagen 't is wel het wagen waard om niets meer mee te dragen dat onze ziel bezwaart De wereld is te klein Komt, gaat met Jezus mede in alle eeuwigheden Het moet toch Jezus zijn