Ga naar zoekveld

Komt knielen wij

Komt, knielen wij voor Jezus samen, met vrolijk uitzicht op ons lot. Het is volbracht, volbracht, ja, amen, het is voor ons volbracht bij God. Het grote werk, dat Hij aanvaardde, al d' eeuwen door met smart verwacht, dat is volbracht: juich hemel, aarde, juicht zondaars, 't is voor u volbracht. Wij willen need'rig Gode leven, U volgen, waar Gij ons geleidt, ons U geheel ten offer geven, met nooit volbrachte dankbaarheid. Getrouwe Leidsman, sla ons gade, voleinder, laat door uwe kracht, het heerlijk werk van Gods genade, in ons ook eenmaal zijn volbracht.