Ga naar zoekveld

Komt laat ons vrolijk zingen

Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep De bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep met nevels als een sluier de groene aarde tooit zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard’ betrad die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad Looft Hem dan die de mensen tot vreugd’ geschapen heeft en die ons onze schulden om Jezus’ wil vergeeft O, God die ons in Christus een machtig Vader zijt verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid Leer ons als kind’ren leven en spelen in uw hof en met de eng’len zingen uw glorie en uw lof