Ga naar zoekveld

Komt verwondert u hier mensen

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die Vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht. O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense, geef mij door Uw kindsheid raad. Sterk mij door Uw tere handen, maak mij door Uw kleinheid groot, maak mij vrij door Uwe banden, maak mij rijk door Uwe nood, maak mij blijde door Uw lijden, maak mij levend door Uw dood.