Ga naar zoekveld

Komt verwondert u hier mensen

Ziet, hoe dat men met Hem handelt. Hoe men Hem in doeken bindt. Die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden, zonder teken van verstand. Die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand. O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad.Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood.