Ga naar zoekveld

Koning Jezus wij verhogen U - Hij is verheerlijkt

Koning Jezus, wij verhogen U Lam van God wij brengen eer. Aan die was en is en komen zal aan de hoogverheven Heer. Eeuwig duurt uw macht en heerschappij daarom buigen wij ons neer. En in Geest en waarheid brengen wij U alleen de hoogste eer. Koning Jezus, Heerser van ‘t heelal en de Heer van heel de aard; Koning die voor eeuwig heersen zal U bent onze lofprijs waard. Halleluja, Koning Jezus! Halleluja, Lam van God! Halleluja, Heer der Heren! U die hoogverheven bent. U die hoogverheven bent. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog ‘k zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven en ik verhoog zijn naam. Hij is mijn God. Zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog ‘k zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en ik verhoog zijn naam. Hij is mijn God. Zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.