Ga naar zoekveld

Kyrie-Litanie

God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld waarover wij roepen als over onszelf Heer ontferm U Over het onschuldige bloed op aarde van alle vermoorden en alle verminkten De slachtoffers van haat en verraad Heer ontferm U Over alle kinderen, voor wie geen plaats is die worden geboren in oorlogsrumoer In armoede, honger en dorst Heer ontferm U Over wie een zwaar lot moeten dragen daklozen, doellozen, eenzame zielen geschonden naar licham en geest Heer ontferm U