Ga naar zoekveld

Lam Gods, dat zo onschuldig - Agnus Dei

Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig, aan 't schand'lijk kruishout lijdt, verdienen niet mijn zonden, die striemen en die wonden? Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt. O Godslam, nooit volprezen, leer mij de zonde vrezen, waarvoor Gij stierft aan 't kruis! Deel mij uw zaal'ge vrede, ja, deel m' Uw hemel mede en leid mij eens in 't Vaderhuis.