Ga naar zoekveld

Lead me Lord / Leid mij Heer

Lead me. Lord, lead me in Thy righteousness Make Thy way plain before my face For it is Thou Lord, Thou Lord only that makest me dwell in safety Leid mij Heer, leid m’ in uw gerechtigheid, richt uw weg, voor mijn aangezicht. Want slechts door U, Heer, slechts door U, Heer, hervind ik de weg naar de zekerheid. Leid mij Heer, leid m’ in uw gerechtigheid, richt uw weg, voor mijn aangezicht. Want slechts door U, Heer, slechts door U, Heer, hervind ik de weg naar de zekerheid.