Ga naar zoekveld

Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten

Leer mij, O Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: O liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen. O allerheiligst, onuitsprekelijk wonder: de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding; wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden. God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. Zie hier de schalen die ten volle wegen èn vloek èn zegen. Laat mij, O Heer, uw wondre wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.