Ga naar zoekveld

Leer mij uw weg o Heer

Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht, dat ‘voor uw aangezicht, wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. 't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg. Is dan mijn hoop volbracht, ‘vrees ik geen dood of macht, daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 't Zij vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht ieder, die Hem verwacht; Hij is nabij.