Ga naar zoekveld

Leid mij Heer/Lead me Lord

Lead me Lord, lead me in Thy righteousness, make Thy way plane before my face. For it is Thou, Lord, Thou, Lord only that makest me dwell in safety Leid mij, Heer, leid m'in uw gerechtigheid. Richt uw weg voor mijn aangezicht Want slechts door U Heer, slechts door U Heer, hervind ik de weg naar de zekerheid