Ga naar zoekveld

Licht van de Wereld

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij! Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, bent als een kind naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij! En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.