Ga naar zoekveld

Lichtstad met uw paar’len poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten Wond're stad zo hoog gebouwd Nimmer heeft men hier op aarde, Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Heilig oord vol licht en glorie Waar de boom des levens bloeit En de stroom van levend water Door de gouden godsstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem. Schoon tehuis voor moede pelgrims Komend uit de zandwoestijn, Waar zij rusten van hun werken Bij de springende fontein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem. Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem.