Ga naar zoekveld

Lied van de week: Het ruwhouten kruis

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaar kleinood daar Gods wet aan dit hout werd vervuld. 'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis tot de Heer komt en met Hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon, straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht voor een ieder die inHem gelooft 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met Hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood. Ook als hier smaad en spot is mijn loon. Want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af. 't werd de toegang voor mij tot Gods troon. 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met Hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon