Ga naar zoekveld

Liefde, eenmaal uitgesproken

Liefde, eenmaal uitgesproken, als Uw Woord van het begin. Liefde wil ons overkomen, als geheim en zegening. Liefde die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt. Liefde luidt de Naam der namen, waarmee Gij U kennen laat. Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd. Liefde laat zich voluit schenken, als de allerbeste wijn. Liefde blijft het feest gedenken, waarop wij Uw gasten zijn. Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft, over ons: wil ons genezen, bron van Liefde, Liefde zelf.