Ga naar zoekveld

Liefde Gods

Liefde Gods die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat. Kom in onze harten binnen, met Uw milde overdaad. Jezus, een en al ontferming, daal vanuit den hoge neer, met Uw heerlijke bescherming, in ons bevend hart o Heer. Wat Gij eenmaal zijt begonnen, o voltooi het, maak het rein, tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn. Tot wij eeuwig bij U wonen, schrijdende van licht tot licht, leggend onze gouden kronen, zingend voor Uw aangezicht.