Ga naar zoekveld

Liefde

Liefde, liefde, maak ons met uw liefde Vader, Vader tot een kind van U U bent geduldig met al uw kinderen Leid ons Heer naar uw heerlijkheid U bent geduldig met al uw kinderen Leid ons Heer naar uw heerlijkheid Vrede, vrede, schenk ons Heer, de vrede Vader, vader van Uw komend Rijk U laat niet varen 't werk Uwer handen leid ons, Heer, naar Uw vrederijk U laat niet varen 't werk Uwer handen leid ons, Heer, naar Uw vrederijk