Ga naar zoekveld

Liefelijk licht dat ons van God verhaalt

Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt en al mijn levensdagen heeft gestraald, ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet. Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed. Liefelijk Licht, dat dag en nacht regeert, dat onze diepste duisternis trotseert, waak over mij, wanneer de door mij wenkt. Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt. Liefelijk Licht, brand als een stille wacht, want in uw stralen vind ik nog mijn kracht. Doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht, glans van Gods onomwonden aangezicht!