Ga naar zoekveld

Lof-medley

a. Looft God, die zegent al wat leeft der heemlen Heer is Hij die tussen ons zijn woning heeft Die ver is, is nabij Looft God, want Hij spreekt onze taal Hij troont op onze lof In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof b. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren Komt allen saam psalmzingt de heilige naam looft al wat ademt de Here c. Grote God, wij loven u Heer, o sterkste aller sterken Heel de wereld buigt voor u en bewondert uwe werken Die gij waart ten allen tijd blijft gij ook in eeuwigheid   Heer, ontferm U over ons open uwe Vaderarmen, Stort uw zegen over ons neem ons op in uw erbarmen Eeuwig blijft uw trouw bestaan daarom roepen wij U aan Heer, ontferm u Heer ontferm u Heer ontferm u over ons