Ga naar zoekveld

Looft de Heer, want Hij is goed

Looft den Heer, want Hij is goed, halleluja. Looft Hem met een blij gemoed, halleluja. Want Zijn goedertierenheid, halleluja. Zal bestaan in eeuwigheid, halleluja. Looft Gods wijsheid, door Zijn woord, halleluja. Bracht Hij al de heem’len voort, halleluja. Want Zijn goedertierenheid, halleluja. Zal bestaan in eeuwigheid, halleluja. Geef de God des hemels eer, halleluja. Lof zij aller scheps’len Heer, halleluja. Want zijn goedertierenheid, halleluja. Zal bestaan in eeuwigheid, halleluja.