Ga naar zoekveld

Looft God de Heer

Looft God de Heer, looft God de Heer en laat ons blijde Zijn naam belijden. Looft God de Heer, looft God de Heer en laat ons blijde Zijn naam belijden. Meldt ieder volk, meldt elk geslacht, de wonderen die God heeft volbracht. Ik zal de Heer lofzingen levenslang, zolang ik ben, wijd ik Hem mijn gezang. God die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. ‘t Verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind. Looft God de Heer, looft God de Heer en laat ons blijde Zijn naam belijden. Looft God de Heer, looft God de Heer en laat ons blijde Zijn naam belijden.