Ga naar zoekveld

Louter licht-Medley

a. Noe, Noe, Noe, Noe, Noe, Noe, Noe, Noe Als alles duister is, langzame ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. b. Uit de diepten roep ik U Heer, mijn God. Ik heb U nodig, Here luister nu ik schor gebeden fluister, luister toch, Heer, luister toch. Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God, wie bleef in leven Maar U wilt nu juist vergeven. Dus verdient U diep ontzag, ons diep ontzag. Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God, Ik blijf nog sterker op U wachten dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht. c. Er is een land van louter licht waar heil'gen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn. Daar is het altijd lentetijd in bloei staat elke plant. Alleen de smalle doodszee scheidt ons van dat zalig land Men ziet het veld aan de overkant in groene luister staan, als Israël 't beloofde land zag over de Jordaan.