Ga naar zoekveld

Luister naar de wind

Luister naar de wind die een lied van liefde zingt Kom zoals je bent met je treurend hart mijn kind En Ik zal jou verlossen dat je vrede vindt Houd je vast aan mij als je eenzaam bent en klein En wees niet bezorgd Ik zal altijd bij je zijn Ik geef je overwinning over dood en pijn Jezus U bent Heer en ik ben uw zwakke kind Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt O bron van eeuwig leven U die mij bemint