Ga naar zoekveld

Machtig God - Jezus U bent machtig

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Jezus, U bent machtig, U bent waardig, Hoogste Heer. Jezus, God van liefde, God van vrede, U regeert! Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. The Choir Company In de felste storm, in de zwaarste strijd vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid. Jezus, U bent machtig, U bent waardig, Hoogste Heer. Jezus, God van liefde, God van vrede, U regeert! In de felste storm, in de zwaarste strijd In de felste storm, in de zwaarste strijd vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid. Jezus, God van liefde, God van vrede, U regeert! God van liefde God van vrede U bent machtig, U bent waardig, U bent waardig, U regeert!