Ga naar zoekveld

Machtig God sterke rots

Machtig God, sterke Rots, u alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen u, glorie voor uw Naam. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst hem tot in eeuwigheid. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als u. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst hem tot in eeuwigheid.