Ga naar zoekveld

Majesteit, hier ben ik

Hier ben ik, nederig door uw Majesteit Onder uw genade zo vrij Hier ben ik, ik weet ik ben een zondig man Gezekerd door het bloed van het lam Ik weet één ding, hoe diep uw liefde voor mij ging toen U, terwijl U brak het grootste offer gaf Majesteit, Majesteit Uw liefde vond mij zoals ik ben Ik was niets, maar ben het levend bewijs Majesteit, Majesteit Nooit zal ik dezelfde meer zijn Ik ben veranderd door uw Majesteit Hier ben ik, klein door het geschenk wat U geeft vergeving, zodat ik ook vergeef Hier sta ik, bevangen door verlangen zo puur Geheiligd door uw glorie en vuur Ik weet één ding, hoe diep uw liefde voor mij ging toen U, terwijl U brak het grootste offer gaf… Majesteit, Majesteit Uw liefde vond mij zoals ik ben Ik was niets, maar ben het levend bewijs (van uw) Majesteit, Majesteit Nooit zal ik dezelfde meer zijn Ik ben veranderd door uw Majesteit