Ga naar zoekveld

Majesteit

Hier ben ik, overweldigd door uw majesteit bedekt door uw genade voor mij Hier ben ik ‘k weet ik ben een zondig man gereinigd door het bloed van het lam ‘k weet een ding hoe diep uw liefde voor mij ging toen u, terwijl u brak het grootste offer gaf Majesteit, majesteit Uw genade heeft mijn leven omarmd ben gebroken maar geheeld door uw hand Majesteit, majesteit voor eeuwig leeft uw liefde in mij vind ik kracht in uw aanwezigheid Majesteit Hier ben ik overweldigend door de liefde voor mij uw vergeving brengt verlossing, maakt vrij Hier sta ik Ik weet dat U naar mij verlangt geheiligd kom ik dicht bij uw hart ‘k weet een ding hoe diep uw liefde voor mij ging toen u, terwijl u brak het grootste offer gaf Majesteit, majesteit Uw genade heeft mijn leven omarmd ben gebroken maar geheeld door uw hand Groots! Majesteit, majesteit Alles voor eeuwig leeft uw liefde in mij vind ik kracht in uw aanwezigheid Majesteit Majesteit Majesteit