Ga naar zoekveld

Majesteit

Majesteit, groot is Uw majesteit, lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God die de zijnen leidt. Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij. Dus verhoog, maak eeuwig groot, de Naam van Jezus. Volk van God, kom en breng lof, aan Jezus de Koning. Majesteit, groot is Zijn majesteit. Dwars door de dood werd Hij verhoogd, Jezus is Heer. Dus verhoog, maak eeuwig groot, de Naam van Jezus. Volk van God, kom en breng lof, aan Jezus de Koning. Majesteit, groot is Zijn majesteit. Dwars door de dood werd Hij verhoogd, Jezus is Heer.