Ga naar zoekveld

Majesteit

Majesteit, groot is zijn majesteit lof zij Jezus en glorie, hulde en eer Majesteit, God, die de zijnen leidt Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus Volk van God kom en breng lof aan Jezus, de Koning Majesteit, groot is zijn majesteit dwars door de dood werd Hij verhoogd Jezus regeert