Ga naar zoekveld

Maranatha-Medley

a. Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, “ja en amen” wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht Van die dag kan niemand weten, maar het Woord drijft aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet. Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed b. Ik zie uit naar de dag die straks komen zal als Jezus komt, en we horen de klank van bazuingeschal als Jezus komt. Zie Hij komt dan op de wolken met heerlijkheid en eer. En dan buigen alle volken met eerbied voor Hem neer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En we zingen: Heilig, heilig, heilig is de Heer. de Almachtige, Die was en is en komt. Maar ik weet dat die dag die straks komen zal niet eerder komt. En ik weet dat de klank van bazuingeschal niet eerder komt voordat alle mensen weten wat Jezus heeft gedaan. Daarom gaf hij ons de opdracht de wereld in te gaan. En we zingen: Jezus, Jezus, Jezus is de Heer. Jezus, Jezus, Jezus is de Heer. En we zingen: Jezus, Jezus, Jezus is de Heer. De Almachtige, Die was en is en komt. En we zingen: Jezus, Jezus, Jezus is de Heer. Jezus, Jezus, Jezus is de Heer. En we zingen: Jezus, Jezus, Jezus is de Heer. De Almachtige, Die was en is en komt. c. Eens zal op de grote morgen, klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen, als de Rechter van ’t heelal. Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend; kleur of ras is niet belangrijk, maar Gods gunst aan ons verleend. Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? d. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen stralend als de zon. Tot aan die dag wil ik weten wie U bent, wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad, waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad, dat de Vader onze tranen wist. Tot aan die dag wil ik weten wie U bent wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan Uw voeten en ik U mag herkennen aan Uw stem. Als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. Tot aan die dag wil ik weten wie U bent, wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag e. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan: Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. heffen wij dit loflied aan: Jezus komt in heerlijkheid Zijn sjaloom wordt wereldwijd Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.