Ga naar zoekveld

Maranatha

Wanneer komt de dag, wanneer, o God zal de nacht voorgoed ten einde zijn komt de tijd dat alles anders wordt er geen tranen en geen rouw meer zijn Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuingeschal vol van luister, stralend als de zon Heer hoelang nog, voor U komen zal Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer Jezus, wacht toch niet langer, kom Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God, waar uw kerk zal stralen als uw bruid; met haar bruidegom verenigd wordt Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer Jezus, wacht toch niet langer, kom Hef je handen op en kijk omhoog Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag, met een brandend hart, vervuld van hoop Jezus komt! Er is een nieuwe dag. Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer Jezus, wacht toch niet langer, kom Niets is beter, dan bij U te zijn Wat een vreugde om te leven zonder pijn Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer Jezus, wacht toch niet langer, kom Jezus, wacht toch niet langer, kom