Ga naar zoekveld

Maria had je door?

Maria, had je door dat jouw Baby ooit zou wandelen op water? Maria, had je door dat jouw Baby ooit de mensheid vrij zou maken? Kon jij al zien hoe jouw eigen Zoon je hart vernieuwen zou? Jij schonk dit Kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. Maria, had je door dat jouw Baby ooit de blinden zou genezen? Maria, had je door hoe jouw Baby ooit de stormen zou bevelen? Kon jij al zien hoe jouw eigen Zoon de hemel in zich draagt? Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. Maria, had je door? En kon je dat al zien? De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! Maria, had je door dat jouw Baby ooit de schepping zag beginnen? Maria, had je door dat jouw Baby ooit de wereld terug zal winnen? Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw Zoon als Lam van God? De Baby in je armen is waarlijk God met ons.