Ga naar zoekveld

Medley - Psalm 67 & Dank U, Heer

De volken zullen U belijden, o God, U loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uwe naam. Volken zult Gij rechten, hunne zaak beslechten in rechtmatigheid, volken op deez' aarde, die uw am vergaarde, die Gij veilig leidt. De volken zullen, Heer, U loven, o Heer, U loven altemaal, die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, dat z' ons op haar gewas onthaal'. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij, die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen, wat op aarde leeft. Dank U, Heer voor al wat leeft dank voor alles wat Gij geeft: voedsel, vreugde, overvloed, Gij zijt overstelpend goed! Dank U wel voor al wat groeide, wind en wolken, licht en lucht velden, vol van goede vrucht, dank dat duizend bloemen bloeiden!