Ga naar zoekveld

Medley Psalm 93

De Heer is Koning, Hij regeert altijd, omgord met macht, bekleed met majesteit. Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. Uw troon staat van de aanvang af gesteld op vaste pijlers in het oergeweld. Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, het water stijgt, het water stijgt steeds meer. Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de Heere die zijn voet plant op de nek van deze watervloed. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Tot sieraad is uw hoge heiligheid en in die glans trotseert uw huis de tijd. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan.