Ga naar zoekveld

Medley

a Wees ons genadig Heer want groot is uw almacht Kom in ons midden schenk uw heil’ge geest De Heer is goed en recht daarom onderwijst Hij De verlorenen brengt hij veilig thuis Leer mij Here uwe wegen Leidt mij op een effen paân Heer, ai, maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend Gij zijt mijn heil Wie hem ned’rig valt te voet zal hij onderwijzen Looft, looft de Here, halleluja Amen De Heer is goed en recht daarom onderwijst hij Zie in gunst terneer redt ons keer op keer U komt toe de dank lof, aanbidding, Heer b Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt leid mij in uw rechte leer laat mij trouw uw wet betrachten want Gij zijt mijn heil, o Heer 'k blijf U al den dag verwachten