Ga naar zoekveld

Meester men zoekt U wijd en zijd

Meester, men zoekt U wijd en zijd komend langs velerlei wegen Ouderen gaan rustig welbereid jongeren aarzelend U tegen Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht eens vindt Ge ons moe en zonder kracht hunkerend naar uwe zegen Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden slechts onder uwe heerschappij heeft ons hart vrede gevonden Daarom zoekt U elk mensenkind zoek, Herder, mij, opdat ik vind anders zo ga ik te grond