Ga naar zoekveld

Mijn Heiland leeft

Mijn Heiland leeft, Hij verrees uit ’t graf vol macht en majesteit. In Hem ligt mijn vertrouwen, ‘k volg Hem heel mijn leven lang. Mijn Heiland leeft. Mijn Heiland leeft. Hij geeft mij kracht en moed, de vijand te verslaan. Hij is mijn, toevlucht, schuilplaats, geeft mij rust in mijn bestaan. Mijn Heiland leeft. Mijn Heiland leeft. Omdat Hij leeft worden lasten licht, Hij helpt ze dragen en Hij maakt vrij, ik ben geborgen bij Hem, omdat Hij leeft. Mijn Heiland leeft. Mijn Heiland leeft. Hij draagt mij door dalen van verdriet en pijn, zorg en klacht verandert Hij in vreugdedans en in Zijn hand ligt troost voor mijn vermoeide ziel want ik weet mijn Heiland leeft. Omdat Hij leeft, is mijn hart vredig in een wereld vol van angst, waar duist’re machten heersen, leef ik veilig aan Zijn hand. Mijn Heiland leeft. Omdat Hij leeft, kan ik in Zijn naam ’t duister door het licht verslaan. In mijn verdriet geneest mijn hart, door Zijn barmhartigheid. Mijn Heiland leeft. Mijn Heiland leeft. Omdat Hij leeft worden lasten licht, Hij helpt ze dragen en Hij maakt vrij, ik ben geborgen bij Hem, omdat Hij leeft. Mijn Heiland leeft. Mijn Heiland leeft. Hij draagt mij door dalen van verdriet en pijn, zorg en klacht verandert Hij in vreugdedans en in Zijn hand ligt troost voor mijn vermoeide ziel want ik weet mijn Heiland leeft. Omdat Hij leeft vrees ik niet in ’t duister. Omdat Hij leeft wandel ik in ’t licht. Omdat Hij leeft geef ik Hem mijn liefde. Omdat Hij leeft, leeft de hoop in mij. Omdat Hij leeft zal ‘k strijden voor gerechtigheid. Omdat Hij leeft zal ik Zijn wegen gaan. Omdat Hij leeft zal ik de eeuw’ge dood niet zien. Ook zal ik leven, omdat Hij leeft. Omdat Hij leeft, verheug ik mij in Christus Jezus onze Heer. Juichen de snaren van mijn hart op hoge toon. Mijn Heiland leeft. Mijn Heiland leeft. Hij draagt mij door dalen van verdriet en pijn, zorg en klacht verandert Hij in vreugdedans en in Zijn hand ligt troost voor mijn vermoeide ziel want ik weet mijn Heila