Ga naar zoekveld

Mijn Herder is de Here God

Mijn herder is de Here God, in Hem is al mijn lust; in groene weiden voert Hij mij aan wateren der rust De Heer verkwikt mijn matte ziel, Hij doet mijn voeten gaan in ’t spoor van zijn gerechtigheid terwille van zijn naam. En ga ’k door ’t diepe doodsravijn, geen vrees verbijstert mij: Uw stok en staf zijn mij tot troost, Gijzelf zijt mij nabij. Genade en goedheid volgen mij mijn ganse levensdag, totdat ik eens in ’s Heren huis voor eeuwig wonen mag. Amen.