Ga naar zoekveld

Mijn Herder is de Here God

Mijn Herder is de Here God, in hem is al mijn lust, in groene weiden voert Hij mij, aan wateren der rust. De Heer verkwikt mijn matte ziel, Hij doet mijn voeten gaan, in 't spoor van zijn gerechtigheid, ter wille van zijn naam. En ga 'k door diepe doodsravijn, geen vrees verbijstert mij. Uw stok en staf zijn mij tot troost, Gij zelf zijt mij nabij. Genaad' en goedheid volgen mij, mijn ganse levensdag, totdat ik eens in 's Heren huis, voor eeuwig wonen mag.