Ga naar zoekveld

Mijn hulp en mijn kracht

Als ik diep in de put zit, verlamd ben door angst en verdriet Roep ik uit de nacht mijn schepper om redding en kracht Hij voorkomt dat ik struikel of val en geeft weer moed Hij waakt over mij Hij is altijd dichtbij Want Hij is je beschermer, je hulp en je kracht tegen het kwaad Waarheen je ook gaat En de Heer is je schaduw en troost In de eenzaamheid Hij bewaakt je ziel tot in eeuwigheid Mijn hulp... Mijn kracht... Mijn hulp en kracht komen van de Heer