Ga naar zoekveld

Mijn Jezus ik hou van U

Mijn Jezus, ik hou van U ik noem U mijn vriend Want U nam de straf op U die ik had verdiend De grote Verlosser mijn Redder bent U ‘k heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu Mijn Jezus, ik hou van U want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, een wond in Uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu Ik zal van U houden in leven en dood En ik wil U prijzen zelfs dan in mijn nood Als ik kom te sterven dan roep ik tot U ‘k heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu Als ik in Uw glorie Uw eeuwigheid kom. Dan buig ik mij voor U in Uw heiligdom. Gekroond met Uw heerlijkheid zal ‘k zingen voor U ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu ‘k heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu